Przedstawiciel Handlowy – salony łazienkowe i studia kuchenne

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
* Podanie Twojego adresu e-mail pozwoli nam na prawidłową identyfikację w systemie.
*
Forma grzecznościowa
Obecne zatrudnienie
*
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Zdjęcie
Zdjęcie
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: jpg, gif, jpeg, bmp, png. Zalecany format zdjęcia: 200x260px. Maksymalny rozmiar pliku to 1 MB.
List motywacyjny / inne dokumenty
Załącznik 1
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Załącznik 2
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Oczekiwania finansowe brutto
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), Spółka Ferro S.A. informuje, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych będzie Ferro Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie, ul. Przemysłowa 7 (dalej: „Spółka”).
 2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@ferro.pl, lub pod numerem +48122562100.
 3. Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w Spółce, na podstawie Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgody w zakresie danych, które podał Pan/Pani dodatkowo z własnej inicjatywy.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych lub wycofanie zgody może skutkować odmową dopuszczenia do procesu rekrutacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z administratorem. W procesie rekrutacji Spółka może udostępniać Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w CV m.in. podmiotom, które utrzymują platformę i serwery oraz oprogramowanie do zarządzania rekrutacjami.   Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres: do czasu zakończenia rekrutacji lub do dnia, w którym dane staną się zbędne dla potrzeb danej rekrutacji, nie dłużej niż 6 – miesięcy; w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zawartych w CV na potrzeby przyszłych rekrutacji – do czasu odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 2 lata.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Spółkę i przysługujących uprawnieniach, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 7. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: iod@ferro.pl,  pocztą tradycyjną na adres: Ferro Spółka Akcyjna, ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina lub wycofać osobiście stawiając się w: Dziale Personalnym Ferro S.A., ul. Przemysłowa 7, Skawina. 

Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych będzie, w zależności od tego, czego dotyczyła zgoda: 

 1. zaprzestanie przetwarzania i niemożliwość uwzględnienia w procesie rekrutacji danych osobowych udostępnionych przez kandydata ponad zakres wynikający z Kodeksu pracy, lub niemożliwość dalszego uczestnictwa w rekrutacji;
 2. Usunięcie CV z bazy danych Spółki.
 3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani wykorzystywane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych przez Spółkę narusza przepisy RODO.